همایش های نهاد

بخش همایش های نهاد شامل برگذاری تمام همایش هایی است که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مستیماً آنها را برگذار می کند و یا همچنین شامل همایش هایی می شود که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در برگذاری آنها مشارکت دارد.

تمام مطالب و مسائل مربوط به هر همایش در این بخش به اطلاع شما اساتید و دانشجویان و کارکنان محترم خواهد رسید، و اگر نیاز به ارسال آثار وجود داشت در این بخش محل ارسال آن آثار و شرایط ارسال اطلاع رسانی خواهد شد.


آدرس ارسال آثار :

ساختمان اداری – طبقه همکف – دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

شماره تلفن : ۰۴۱-۳۳۳۲۷۵۲۴

ایمیل برای ارسال آثار : ashora@nahadiaut.ir ( انتقال به صفحه ارسال ایمیل سایت )

توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در نوع و تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

آثاری که نیاز به مراجعه حضوری دارد را به آدرس اعلام شده بالا تحویل دهید و آثار دیجیتالی شامل عکس و انواع طراحی های دیجیتالی را به آدرس ایمیل اعلام شده از طریق این وب سایت ارسال نمایید.


پوستر همایش ها :