تماس با ما

ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی : —

شماره تلفن مستقیم : ۳۳۳۲۷۵۲۴
شماره تلفن داخلی : ۶۴۳۰

مدیر اجرائی نهاد : آقای استوان
شماره تماس : ۳۳۳۹۶۳۶۷


ارسال ایمیل به ما :

* نام و نام خانوادگی شما :

* شماره دانشجویی یا پرسنلی :

* ایمیل شما :

شماره تماس :

* موضوع تماس :

* متن تماس :


ناحیه های که با ستاره نشان دار شده اند اجباری می باشند. به ایمیل هایی که اطلاعات تماس آنها ناقص و یا غیر معتبر باشد رسیدگی نخواهد شد. پس با دقت موارد خواسته شده را پر کنید.