برگزاری نشست صمیمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان با بانوان اعضای هیئت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

به گزارش واحد اطلاع رسانی و ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان ، در این نشست که در سالن شمس برگزارشد، پیرامون موضوعات مختلف آموزشی و پژوهشی بحث و تبادل نظر شد.

پاسخی بگذارید