اعتراض به عهد شکنی آمریکا

روز یکشنبه مورخه۹۷/۲/۲۳ راهپیمایی در خصوص بیعت با فرمایش رهبری

و اعتراض به عهد شکنی شیطان بزرگ بعد از نماز ظهر از مقابل مسجد تا دانشکده علامه جعفری صورت خواهد گرفت.

منتظر حضور پر شور دانشجویان عزیز هستیم.

پاسخی بگذارید