ارسال آثار برای همایش ها

ارسال آثار به ما :

* نام و نام خانوادگی شما :

* شماره دانشجویی یا پرسنلی :

* ایمیل شما :

* شماره تماس :

* موضوع تماس :

* متن تماس :

شرایط فایل ارسالی :

۱- فایل شما باید پسوند ZIP داشته باشد یعنی یک فایل فشرده شده باشد که می توانید با نرم افزار های فشرده سازی فایل های خود را فشرده بکنید. مثل نرم افزار WinRAR

۲ - حجم فایل نباید بیش از ۱۰ مگابایت باشد در صورتی که حجم آثار ارسالی شما بعد از فشرده سازی بالای ۱۰ مگابایت شد یا آثار خود را در ۲ ایمیل جداگانه ارسال کنید و در متن ایمیل ذکر کنید که ۲ بار ارسال شده است و یا سعی کنید از حجم عکس های خود بکاهید.

۳ - در کنار آثار خود مشخصات کامل خود را در یک فایل متنی Microsoft Word یا PDF در کنار فایل های عکسی خود فشرده سازی کنید. مثلا در یک فایل فشرده شده چند عکس با حجم مناسب و یک فایل متنی شامل مشخصات ارسال کننده می باشد.

ارسال فایل :


ناحیه های که با ستاره نشان دار شده اند اجباری می باشند. به ایمیل هایی که اطلاعات تماس آنها ناقص و یا غیر معتبر باشد رسیدگی نخواهد شد. پس با دقت موارد خواسته شده را پر کنید.